nodüler guatr cerrahi endikasyonları sonuçları

  • Tiroit Kutleleri Tiroid Kutlesi
    yorumsuz 12 sene önce

    Tiroit Kutleleri Tiroid Kutlesi

    Tiroit Kütleleri, Tiroid Kütlesi Tiroid, boynun ön tarafında yer alan, en­dokrin bir organdır. Tiroid bezi, iki ayrı en­dokrin işleve sahiptir. Bir tanesi Tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) üretmek, ikin­cisi ise kalsitonin hormonunu üretmektir. Tiroid hormonu üretilen işlevsel ünite, foli-küldür. Kalsitonin ise C hücreleri tarafından yapılır. Tiroid hastalıklarının değerlendiril­mesinde, ameliyat endikasyonlarının belir­lenmesinde ve ameliyat sonrası takipte […]