mılyer tuberkulos sonuçları

  • Milyer Tuberkulozu Milyer Tuberkuloz
    yorumsuz 12 sene önce

    Milyer Tuberkulozu Milyer Tuberkuloz

    Milyer Tüberkülozu, Milyer Tüberküloz Tedavi edilmeyen milyer tüberküloz ciddi ve fatal bir hastalıktır. Milyer tüberküloz hastası hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir. Antitüberküloz ilaç tedavisi yapılan milyer tüberküloz hastalarının yaklaşık %20’sinde ölüm vardır. Bu oran hastalığın ne denli ciddi bir tüberküloz infeksiyonu olduğunu göstermektedir. Menenjitle birlikte olan milyer tüberküloz vakalarında ölüm oranı daha çoktur. Patojenez ve patoloji […]