metabolik sistem sonuçları

  • BAZAL METABOLİZMA HIZI VE İSTİRAHAT METABOLİZMA HIZI
    yorumsuz 12 sene önce

    BAZAL METABOLİZMA HIZI VE İSTİRAHAT METABOLİZMA HIZI

    Bilimsel kaynaklarda ve Internet ortamında bazal metabolizma hızı (BMR) terminolojisi, istirahat metabolizma hızı (RMR) terminolojisine göre daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, metabolizma hızının ölçümünde kullanılan ölçüm yöntemleri ve metotları incelendiğinde “İstirahat Metabolizma Hızı” teriminin kullanılmasının daha doğru olduğu görülecektir. BMR terimi tıbbi terminolojide; bazal metabolizma hızı ve/veya bazal enerji gereksinimi için, RMR ise istirahat metabolizma […]