mantar çeşitleri sonuçları

 • Yenen ve yenmeyen mantarlar
  yorumsuz 8 sene önce

  Yenen ve yenmeyen mantarlar

  Mantar daha çok ormanlarda ve do?al olarak yeti?en bir canl? türüdür. Mantarlar çok hücreli ve tek hücreli olabilen ökaryotik canl?lard?r. Halk aras?nda en çok ?apkal? mantarlar tan?n?r. Dünyan?n her yerinde mantarlar yeti?mektedir. Ancak nemli ortamlarda daha çok yeti?ir. Yeryüzünde 1,5 milyon kadar mantar türü oldu?u tahmin edilmektedir. Mantarlar?n bitki oldu?unu dü?ünenler olsa da, mantarlar bitki […]

 • Tehlikeli Mantar Türleri – Zehirli Mantarlar
  1 yorum 12 sene önce

  Tehlikeli Mantar Türleri – Zehirli Mantarlar

  Çeşitli türleri bulunan, lezzetli oldukları kadar birçoğu zehirli de olabilen mantarların türlerinin bilinmeden tüketilmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Son dönemde yağışlar sonrasında doğada kendiliğinden yetişen mantarların bilinçli şekilde tüketilmesi konusunda vatandaşlar uyarılıyor. Yetkililer, vatandaşları bilmedikleri mantarları yememeleri konusunda uyarırken, özellikle Ege bölgesinde çok miktarda çıkan kır mantarlarının zaman zaman insanları zehirleyebildiğine dikkat çekiliyor. Yağışların ardından […]

 • Mantar Zehirlenmesi
  yorumsuz 12 sene önce

  Mantar Zehirlenmesi

  Mantar zehirlenmeleri yurdumuzda ölümle sonuçlanan bitki zehirlenmelerinin başında gelir. Yurdumuzda Amanita phalloides (amatoksin) ve Amanita muscarina (muskarin – zehirli çayır mantarı) türlerindeki mantar zehirlenmelerine sık rastlanır. Belirti ve Bulgular Mantar Zehirlenmesi Belirtileri; Bulantı, kusma, ishal gibi gastrointestinal sistemin belirtileri sıktır. Bu belirtiler mantarın alımından muskarinik tipi zehirlenmelerde 4-6 saat, amatoksin tipi zehirlenmelerde 12 saat sonra […]

 • Mantarlar, yararları, mantar çeşitleri
  yorumsuz 12 sene önce

  Mantarlar, yararları, mantar çeşitleri

  Phallus_impudicus Trutovik kükürt sarı Laetiporus sulphureus Laetiporus sulphureus Ezhovik korallovidny Hericium coralloides (Fr). Hericium coralloides (Cu). SF Gray SF Gri Strochok büyük Gyromitra gigas (Krombh.) Gyromitra gigas (Krombh.) Şartlar ve tanımlar: vrachebstvo-tıp, tıp bilimi veya lekarskoe sanat, tıp (Açıklama Sözlük Vladimir Dal canlı Büyük dil). Onkoloji (Yunanca gelen. Onkos – kitle filiz, tümör ve logiya […]

 • Cortinaris Orellanus Mantar İsimleri
  1 yorum 12 sene önce

  Cortinaris Orellanus Mantar İsimleri

  Cortinaris Orellanus, FRlES 1836 (Öldürücü Zehirli) Mantarın Özellikleri Genç mantarın sapı ve şapkası, örümcek ağı gibi «Cor-tina» denilen sarı renkli bir örtü ile örtülmüştür. Bu örtü daha sonra sap üzerinde ve şapka kenarlarında kahverengi örümcek ağı şeklinde görülür. Morfolojik Özellikleri Şapka: Genç mantarlarda yarım küre şeklinde, daha sonra kubbe şeklini alır. Şapka kenarları genç mantarlarda […]

 • Mantarlar ve Ozellikleri Zehirli Mantar
  10 yorum 12 sene önce

  Mantarlar ve Ozellikleri Zehirli Mantar

  Coprinus Atramentarius FRIES 1836 (Hafif Zehirli) Mantarın Özelliği, Mantarlar ve Özellikleri Mantarın griden, gri kahverengiye kadar değişen renk­lerine karşılık, şapka tepesi daima kahverengi pulcuklarla örtülüdür. Şapkası gelişmiş mantarlarda, şekil 8’de görül­düğü gibi geri kıvrılır. Kıvrılan kısımlar koyu zeytini yeşil renk alarak mürekkep damlaları şeklinde dökülmesi bu mantar için özelliktir Morfolojik Özellikleri Şapka: Genç mantarlarda, yumurta […]

 • Zehirli Mantarlar İle İlgili Bilgiler
  4 yorum 12 sene önce

  Zehirli Mantarlar İle İlgili Bilgiler

  Clitocybe Dealbata GİLLET 1874 (Zehirli) Mantarın Özelliği, Mantarlar İle İlgili Şapka, 2 – 4 cm. büyüklüğünde, beyaz renkli ve üze­rinde beyaz renkli süberin maddesi vardır. Şapka tepesinin çukur oluşu, lamellerin sap üzerinde genişleyerek birleş­meleri, mantarı diğerlerinden ayırıcı özelliğidir Morfolojik Özellikleri Şapka; Genç mantarlarda küçük topuzcuk şeklinde, gelişmenin az ilerlemesiyle, şapkanın tepesi çukurlasın Mantar böylece küçük […]