LİTYUM KARBAMAZEPİN VALPOAT sonuçları

  • Valproat Tedavisi
    yorumsuz 12 sene önce

    Valproat Tedavisi

    Valproat Tedavisi Valproat, 1960’lardan bu yana antiepileptik bir ilaç olarak kullanılmaktadır. İlk kez 1981 yılında, manik hastalarda yetersiz miktarda bulunduğundan şüp­helenilen GABA adlı nörotransmitterin etkinliğini arttırdığı temel alınarak, bu grup hastalarda denenmiştir. 1990’ların başına kadar lityuma bir alternatif ya da ek olarak giderek artan bir sıklıkta kullanılmıştır. Manik-depresif has­talıktaki kullanımı 1995 yılında FDA tarafından onaylanmıştır. […]