ilk vahiyler nereye yazıldı sonuçları

  • Kuran-ı Kerim Nasıl Yazıldı?
    yorumsuz 11 sene önce

    Kuran-ı Kerim Nasıl Yazıldı?

    İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranın kelime kökünün üzerinde farklı görüşler vardır. Genel bir bakışla, “vahiylerin yazıyla tesbit edilmiş bütünü” anlamına geldiği kabul edilebilir. Ancak,bu anlam Kuranın kendi için geçerli değildir. Hz. Peygambere gökten indirilen kutsal kitapda.Kurana en mutlak anlamıyla “el-Kitab”,yani “Kitap”deyimi yakıştırılmıştır. Kuran islam dininin temel ilkelerini, Hz. Muhammede gönderilen (vahiy halinde gelen)tanrısal buyrukları […]