hücre çekirdeği sonuçları

  • Hucre Cekirdegi Yapisi Ozellikleri
    yorumsuz 12 sene önce

    Hucre Cekirdegi Yapisi Ozellikleri

    Hücre Çekirdeği Nedir(Nukleus, Karyon) Çekirdek hücrede depo ve genetik bilgi arşividir. Genetik bilgi çift dizinli DNA moleküllerinde depolanır. Burada DNA replikasyonu (=iki katına çıkma) olur. RNA sentezi ile genetik zincirleri burada başlar. Çekirdeğin inferfaz, mitoz ve çalışma halleri vardır. Interfaz çekirdeğinde kromozomların DNA’sı iki misline çıkar. Hücre Çekirdeğinin Yapısı Çalışma çekirdeği ve inferfaz çekirdeğinde RNA […]