göz içi kanama sonuçları

  • Diabetik Retinopati Nedir Diyabetik Retinopati
    yorumsuz 12 sene önce

    Diabetik Retinopati Nedir Diyabetik Retinopati

    Diabetik Retinopati (DR), Diyabetik Retinopati Nedir 1922 yılında Insülin’in diabet tedavisinde kullanılması ile bu hastaların yaşam süreçle­ri arttırılmıştır. Sonucu olarak bu sistemik damar hastalığı komplikasyonları görülme sıklığı artmıştır. Dünyada diabetliler %1,5 ile 2,5 oranındadır (Türkiye’de tahmini 2 milyon kişi). Bu nüfusun ortalama %25’inde herhangi bir seviyede diabetik retinopati görülür. ABD’de 5,8 milyon diabetli bulunduğu ve […]