eklemtürlerihakkında bilgi ver sonuçları

  • Romatizma Eklem Kas Romatizmasi
    yorumsuz 12 sene önce

    Romatizma Eklem Kas Romatizmasi

    Romatizma Nedir, Romatizmal Hastalıklar Hakkında Bilgiler Basit olarak bir eklemdeki iltihabı anlatmak için kullanılan “arterit” sözcüğü, eski Yunancada eklem anlamına gelen arthron ve iltihap anlamına gelen itiş sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. Arteritin en be­lirgin özelliklerinden biri, etkiye maruz kalmış ekle­mi astarlayan albüminli zarın ya da synovium’un iltihaplanmasıdır. Buradan da anlaşılabileceği gibi, has­talığı tam olarak ifade etmese […]