cpr uygulaması sonuçları

  • Temel Yaşam Desteği
    yorumsuz 11 sene önce

    Temel Yaşam Desteği

    T E M E L Y A Ş A M D E S T E Ğ İ 3-5 saniye cevap verip vermediğini kontrol edin (İyi olup olmadığını sorun, omuzlarına dokunun). Eğer cevap yoksa, yardım için bağırın. Eğer yardım çağrınıza cevap yoksa ve hasta bir yetişkin ise, hemen ACİL AMBULANS SERVİSİ’ni aramalısınız. Eğer hasta bir çocuk […]