bakteri çeşitleri sonuçları

  • Virusler Bakteriler Virus Cesitleri
    4 yorum 12 sene önce

    Virusler Bakteriler Virus Cesitleri

    Virüsler, Virüs Çeşitleri, Virüsler Bakteriler Virüsler, zorunlu hücreiçi paraziti mikroorganizmalar olduklarından canlı ortam dı­şında üremezler. Bu yüzden viral hastalıkların teşhisinde 20 yüzyılın son yarısında önemli gelişmeler olmuştur. Hayvanlardaki ilk virüs izolasyonu 1898 de üretilen şap virüsüdür. İnsan virüslerinin izolasyonu daha sonraki yıllarda incelenmeye başlanmış ve 1910’da kuduz, çiçek, sarı humma ve poliomiyelit etkenlerinin virüs olduğu […]