ağız florasında mikroorganizma mikroorganizma ilişkisi sonuçları

  • Mikrobiyoloji Nedir Mikroorganizma Notlari
    yorumsuz 12 sene önce

    Mikrobiyoloji Nedir Mikroorganizma Notlari

    Mikrobiyoloji Nedir, Mikrobiyoloji Notları Mikroorganizma Nedir, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması Mikroorganizma Çeşitleri; (tek hücreli canlılar) önceleri, hayvanlardan ve bitkilerden ayır­mak için ayrı bir grupta (protista) toplanılmıştır. Daha sonra yüksek protistalar (yeşil algler, protozoonlar, maya mantarlar, klorofitler, pirofitler ve öglonofitler) ve basit protistalar (bakteriler ile mavi-yeşil algler) olarak tasnif edilmiştir. Mikrorganizmaları bir başka temel sınıflandırma kriteride, hücre çekirdek […]