Zoretanin Kullananlar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Zoretanin Yumu?ak Jelatin Kapsül ?eklinde sat?lan akne tedavisinde etkili bir ilaçt?r. Etken maddesi  ?zotretinoin olan ilaç sivilce ve aknelerin tedavisinde doktor taraf?ndan reçete edildi?inde kullan?lmaktad?r. Zoretanin Yumu?ak Jelatin Kapsül etken maddesinin hassasiyeti olan ki?ilerde farkl? tepkilere neden olabilece?i için çok dikkatli kullan?lmas? gerekmektedir. ?zotretinoin içeren tüm ilaçlar gibi emziren annelerin ve gebelerin kullanmas? çok sak?ncal?d?r. ?zotretinoin etken maddesi içeren ilaçlar? kullananlar?n do?um kontrolüne çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Hatta ilac? kullanmay? b?rakt?ktan sonra 1 ay içerisinde hamile kal?n?rsa bile bebek üzerinde zararl? etkilere neden olabilmektedir. O nedenle ilac? b?rakt?ktan sonra da ilk 1 ay do?um kontrol yöntemlerini uygulamaya özen gösterilmesi gerekmektedir.

Zoretanin Kullananlar

Zoretanin (?zotretinoin) Nedir?

Zoretanin Yumu?ak Jelatin Kapsülün etken maddesi olan ?zotretinoin A vitamininin bir formudur. Bu ilac? kullananlar?n A vitamini takviyesi kullanmas?ndan kaç?nmas? gerekmektedir. ?zotretinoin ciltteki ya? bezlerinden salg?lanan salg? miktar?n? azaltarak, cildin kendini daha h?zl? yenilemesine yard?mc? olur.

 

?zotretinoin antibiyotik dahil di?er ilaç tedavilerine yan?t vermeyen a??r akne (sivilce) türlerinde önerilmektedir. Zoretanin Yumu?ak Jelatin Kapsül hakk?nda bilgi edinmek için mutlaka ilac?n prospektüsünün dikkatle okunmas? gerekmektedir.

Zoretanin Kullananlar

Zoretanin Kullananlar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.