Sağlık İstatikçisinin Görev ve Yetkileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

SAĞLIK İSTATİSTİKÇİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 149 – Sağlık istatistikçisi fakülte ve yüksek oku­lların istatistik eğitim ve öğretimi yapan bölümlerinden mezun olup, kurumlarda ista­tistik ve tıbbi dokümantasyon bölümüyle, arşiv ve hasta kabul bölümünün ve kendi­sine bağlı olan biri­mlerdeki hizmetlerin düzenli, koordine ve istatistik hizmetle­rine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bunlarla ilgili her türlü evrakın dosya­lanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri alır.
Bu birimlerdeki personele göre gerekli iş bölümünü yapar. Gerekli araç ve gereç­lerin sağlanması konusunda ilgililere teklifte bulunur.
Kurumda tutulan formları doldurur veya düzenli bir şekilde doldu­rulmasını sağlar.
Kurumda yapılması mümkün olan istitastiki değerlendirmeler için gerekli tablo ve grafi­kleri hazırlar. Baştabiplikçe kurum çapında yapılacak değerle­ndirme çalışmalarına katılır ve istatistiki rapor düzenler. İstatistiklerin düzenlen­mesinde temel kavramlara uymak zorundadır.
İstatistiki formlarla ilgili dosya sistemi kurar ve arşivle gerekli ilişk­ileri sağlar. İstatistik arşiv ve hasta kabul bölümle­rinde görev alan personel sağlık istatistikçisine, sağlık istatistikçisi de yukarıdaki görevlerin yerine getiri­lmesinde hastane müdürüne karşı sorumludur.

Sağlık istatikçisinin bulunmadığı hallerde varsa bu görevi hastane müdür yardımcılarından birisi, yoksa hastane müdürü yapar.

*/?>

Sağlık İstatikçisinin Görev ve Yetkileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.