Miyokart İnfarktüsü (Kalp Krizi)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Miyokart infarktüsü, miyokardın yeterli beslenememesine bağlı olarak gelişen, miyokart dokusunda zamanla oluşan iskemi ve hücre nekrozuyla seyreden ağır bir tablodur.

Etyoloji: Miyokart infarktüsüne en sık koroner arter oklüzyonunda (tam tıkanması) veya obstrüksiyonunda (tıkanarak kapanması), koroner arter spazmında rastlanır. Bunlardan başka, intimadaki aterom plağının yırtılması ve kanaması, invaziv işlemler yapılırken kalsiyum ve tromboz parçalarının kopması, koroner arterlerin anatomik anomalileri, travma sonucu koroner arter tıkanması nedeniyle miyokart infarktüsü gelişebilmektedir. Çoğunlukla aniden gelişen asemptomatik gelişir.

Belirti ve bulgular:

  1. Göğüs ağrısı en tipik semptomdur. Bu ağrı kola, sırta, boyuna dağılır ve sternumun arkasında hissedilen sıkıştırıcı bir özellik gösterir. Ağrı, çoğunlukla uzun süreli ve anjina tarzında bir ağrıdır.
  2. Hastanın yüzü soluktur, teni terlidir ve gri renk veren siyanoz vardır.
  3. Nefes darlığı vardır.
  4. Kalp atımlarında düzensizlik olur.
  5. Ölüm korkusu olur.
  6. Ateş vardır.
  7. Bulantı, kusma vardır.
  8. Baş dönmesi olur.

Komplikasyonlar: Ani ölümler, aritmi, kalp kasının yırtılması sayılabilir.

Tanı: Hastanın anamnezi alınır, öyküsünde “Geçirilmiş MI(miyokart infarktüsü) var mı, göğüs ağrısı var mı?” sorulur. Fizik muayenesi yapılır. Laboratuvar tetkiklerinde sedimentasyon (Yükselmiştir.), kan sayımı (lökositoz olur), LDH bakılır. MI’dan iki ve bir gün sonra kreatinkinaz (artmıştır), kan glukoz düzeyi (hiperglisemi) bakılır. EKG’de MI’ye özgü Q dalgası ortaya çıkar. EKO’da ventriküler fonksiyonlardaki değişiklikler incelenir.

Tedavi ve bakım: İlk olarak ağrının giderilmesi gerekir. Öncellikle nitratlar verilir. Ağrı kontrol altına alınmış ise hasta, yatar pozisyonda kardiyoloji bölümüne sevk edilir.

Hastaya kesin yatak istirahati verilir. Oksijen inhalasyonu tedavisi uygulanır. Trombolitik tedavi uygulanır.

Hastanın öyküsünde “Kanama şikayeti var mı?” kontrol edilmelidir. Bu durumda trombolitikler kontrendike olabilir. Analjezik olarak morfin verilir. Hasta, monitör ve devamlı EKG kontrolleri altında bulundurulur. Hipertansiyon için antihipertansif ilaçlar kullanılır.

Koroner anjiyografi, balon anjiyografisi ve acil by-pass operasyonları kritik durumlarda yapılacak tedaviler arasında sayılır.

*/?>

Miyokart İnfarktüsü (Kalp Krizi) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.