Kulak Cinlamasi Tinnitus Hastaligi Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kulak Çınlaması Tedavisi (Tinnitus Hastalığı Nedir)

Tinnitus ya da kulak çınlaması herhangi bir dış uyarı olmaksızın ses algılanması olarak tanımlanabilir, işitsel halüsinasyon ile #tinnitus çok ince bir sınırla birbirinden ayrılır. Tek yanlı pülsatil olmayan #tinnitus akustik nöroma olasılığını düşündürmeli­dir. İletim tipi işitme kaybı dış gürültüleri maskelediğinden, işitme sisteminde üreti­len gürültüleri ve #kafa içinde oluşan he-modinamik sesleri daha fazla duyulur ha­le getirir. Bu nedenle iletim tipi işitme kaybına ya da enflamasyona bağlı yerel kan akımını artıran her durum #tinnitusa neden olabileceğinden önce dışkulak yo­lu ve ortakulak değerlendirilmelidir.

Palatal miyokloni, timpanometri ya da pa-latal EMG’de ortakulak kaslarının yinele­yen kontraksiyonları şeklinde görülür ve kulakta spazmodik tıkırtılara neden olur. Somatik sesler arasında servikal vertebra sesleri ve temporomandibüler eklem ses­leri de sayılabilir.

Sensorinöral #tinnitus genellikle sensorinö-ral işitme kaybıyla birliktedir ve klinikte en çok görülen tiptir. Normal işiten hasta­larda da bulunabilir. Meniere hastalığmda-ki #tinnitus alçak frekanslı dalgalı bir tinni-tustur. 20-40 yaşları arasında, kulakta dol­gunluk ve iletim tipi işitme kaybıyla birlik­te görülen #tinnitusta öncelikle otoskleroz akla gelmelidir.

Hemodinamik (Pülsatil) #tinnitus, hastala­rın yaklaşık %10-15 kadarında sorun yara­tır. Anevrizma, arteriovenöz fistül, aterom plağı, aberan koklear arter bu tür #tinnitu-su üretebilir. Stria vaskulariste geniş bir damar ağı vardır. Kalpten çıkan kanın üç­te biri koklea yakınından geçer. Ancak normal işitme sistemi bunlarda üretilen gürültüyü duymaz. Pülsatil #tinnitus orta­kulaktaki vasküler kütleleri de düşündür­melidir. En çok glomus jugulare tümörü akla gelmelidir. Söz konusu tümör kont­rastlı BT taramasıyla oldukça iyi değerlen­dirilir.

Bazı kişiler yarar sağlamak için, nesnel bir ölçümü olmadığını bilerek #tinnitus iddi­asında bulunabilirler. Ancak oto-emisyon ile söz konusu organik olmayan #tinnitus-lar ayırt edilebilmektedir. Erişkin nüfusun yaklaşık %45’i zaman zaman çınlama duy­duğunu bildirir. Her bin kişiden biri ise #tinnitusun normal yaşama biçimini son derece etkilediğinden yakınır. Tinnituslu hastaların çoğunda anksiyete ve depres­yon bulunur. Hastalarda ototoksik ilaçlar, alkol, geçirilmiş kulak hastalıkları ve yük­sek gürültü gibi hazırlayıcı etmenler araş­tırılmalıdır.

Hafif derecedeki #tinnituslarda yeterli bir araştırma ve uygun yaklaşım, önemli bir kafaiçi sorun olmadığı konusunda hastayı ikna etmede yararlı olur. Tinnitusa uyum ortalama 1 yıl içinde gelişir. Uyum oluş­tuktan sonra #tinnitus değişmediği halde rahatsız edici özelliği kaybolur ve hasta yalnızca dikkat ettiğinde #tinnitusu duyar.
Damar ve kaslardan kaynaklanan #tinnitusların tedavisi genellikle başarılı sonuç ve­rir. Sensorinöral patolojilerden kaynakla­nan #tinnitus tedavi ile yok edilemeyece­ğinden, yapılacak olan tedavi hasta uyu­munun sağlanmasına yönelik olacaktır.

İlaç tedavisinde nikotinik asit, karbamaze-pin, fenitoin, lidokain, sodyum valproat kullanılabilir. Bu ilaçlar gevşeme teknikle­riyle birlikte uygulandığında beklenen ya­rar artmaktadır.

İşitme aygıtları tinitusu maskelemede kul­lanılır, işitme kaybı ve #tinnituslu hastada böyle bir aygıt öncelikle işitme kaybının giderilmesine yönelik uygulanır. Tinnitus maskeleyici aygıtlar daha etkilidir. Bunla­rın en iyisi kulak arkasına takılanlardır. Aygıt bir gürültü üretici, bir amplifikatör ve bir elektronik süzgeç devresinden oluşur. Tinnitusun frekansı ile gürültü arasın­da çok az ilişki vardır. Herhangi bir mas­keleme türü #tinnitusu bastırabilir. Burada amaç hastanın #tinnitusa uyumunu sağla­mak ve bir dereceye kadar maskeleme ile #tinnitusun kontrol edilmesidir. Elektriksel stimülasyonda, doğrudan koklea yuvarlak penceresine verilen pozitif akım, uygulan­dığı sürece #tinnitusu bastırır, ancak bu şe­kilde kalıcı hasar ortaya çıkabilir.

Psikoterapi #tinnituslu hastaların sorunları­nı çözmede yararlı olabilir. Tinnitusu olan herkes sorunun ne derece rahatsızlık veri­ci olduğunu bilir. Hastanın anksiyete ve depresyonu #tinnitusla daha da şiddetlenir ve sonuçta intihara kadar giden durumlar ortaya çıkabilir.


Amerikan Hükümeti Her Yıl 40.000 Aileye
Çalışma ve Yaşam Hakkı Veriyor. TIKLA


2 yorum yapılmış

  1. avatar

    Ne yaptımsa boş,kullanmadıgım ilaç kalmadı ancak serumbazen faydalı oluyor,maskelemeyide denedim ancak her iki kulakta olunca o da hikaye . gerşekten tıbbın bu derece aciz oldugunu bilmezdim.

    muttalip çıtak08-13 05:30
  2. avatar

    Tıp gelişiyor diyorlar lakin tinnitusa kesin çözüm bulamadı..cihaz,bitkisel haplar,psikolojik tedavi vs vs hepsi hikaye….Gerçekten çok rahatsız edici hastalık.. çözüm bulana hediye alacam

    Atalay KONURalp04-13 23:28

Kulak Cinlamasi Tinnitus Hastaligi Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.

Akneye Müsait Ciltler İçin 12 Etkili - Ücretsiz Bakın Sırrı! Makale İçin Tıklayın