Klımadynon 60 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Menopoz

FORMÜLÜ

Actea racemosa yumru köklerinin (7-12:1) 1.66-2.86 mg kuru ekstresini (20 mg droga karşılık)

ENDİKASYONLARI

Menopoz sırasındaki sıcak basması, terleme, uykusuzluk, vajinal kuruluk, sinirlilik ve depresif duygu durum gibi, menopoz ile ilişkili nörovejetetatif ve psişik şikayetlerin giderilmesinde yardımcı olur.

KONTRENDİKASYONLARI

Ambroksol ve metabolitlerinden biri olan bromeksin’e aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır

UYARILAR & ÖNLEMLER

Ambroksol ve metabolitlerinden biri olan bromeksin’e aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır. Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı : Gebelik Kategorisi B’ dir. Hayvan deneylerinde teratojenik bir etkiye sahip olmadığı bilinmekle beraber, insanlarda bu durum kanıtlanmadığı için gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçtiğinden emzikli kadınlarda dikkatle kullanılması önerilir.

YAN ETKİLER

Genellikle Tusilin Pediatrik Şurup, iyi tolere edilir. Bazı durunlarda mide, barsak bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma, halsizlik, baş ağrısı görülebilir. Ayrıca serum aminotransferaz seviyelerinde geçici yükselme uygulanmıştır. “BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”

ETKİLEŞİMLER

Tusilin Pediatrik Şurup ile kardiyotonik glikozidler, kortikosteroidler, bronkodilatatörler ve diüretikler arasında herhangi bir etkileşime rastlanmamıştır. Amoksisilin, eritromisin, cefuroksim gibi antibiyotiklerin plazma düzeylerini değiştirmez. Birlikte kullanımlarında bir sakınca yoktur. Atropin ve antimuskarinik etki gösteren amantadin, trisiklik antidepresanlar, haloperidol, antihistaminikler, prokainamid gibi diğer ilaçlar ( ipratropium hariç ) siliyer motiliteyi ve mukosiliyer klerensi azaltarak mukoza sekresyonlarının birikimine yol açabilirler. Antitussif etkili ilaçların yüksek dozda kullanılması öksürük refleksini inhibe ederek ambroksol etkisiyle çoğalan ve mobilize olan bronş sekresyonlarının atılmasını zorlaştırabilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; 0-2 yaş arası günde 2 defa 2.5 ml ( ½ ölçek ) 2-5 yaş arası günde 3 defa 2.5 – 5 ml ( ½ – 1 ölçek ) 5 – 12 yaş arası günde 2 defa 5-10 ml ( 1-2 ölçek ) DOZ AŞIMI : Genelde herhangi bir zehirlenme vakasına rastlanmamıştır. Doz aşımı durumlarında hasta kusturulur veya mide yıkanır. Spesifik antidotu mevcut değildir. Destekleyici ve semptomatik tedavi yapılır.

*/?>

Klımadynon 60 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.