klax 500mg 14 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Antibiyotik

Etken Maddesi
Klaritromisin

KLAX 500 MG 14 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır

FORMÜLÜ

500 mgKlaritromisinTablet 2250 mgKlaritromisinTablet 1

ENDİKASYONLARI

Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonlarda endikedir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enefeksiyonları, deri yumuşak deri enfeksiyonları, mycobakterium avium ve mycobacterium intracellulere’nin yol açtığı dissemine mikrobakteriyel enfeksiyonlar Klaritromisin, asit supresyonu varlığında Helicobacter pylori eradikasyonu için endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Bileşimindeki herhangi bir maddeye ya da makrolid gurubu bir antibyotiğe karşı aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde kontrendikedir. Ayrıca terfenadin tedavisi görmekte olan kalp hasataları ile elektrolit dengesizliği olanlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Ağır böbrek yetmezliği olanlarda, dozun azaltılması ya da doz aralığının uzatılması gerekebilir. Klaritromisin’in gebelerdeki güvenirliliği ve etkinliği konusunda yeterli bilgi yoktur. Bu yüzden kesin gerekli görülmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. 6 aylıktan küçüklered kullanılması önerilmez.

YAN ETKİLER

Klaritromisin iyi tolere edilen bir ialçtır. Yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir.

ETKİLEŞİMLER

Probenesid, Amoksisilin’in renal tübüler sekresyonunu azaltır. Klavupen Pediatrik süspansiyon ile birlikte kullnımı Amoksisilin’in kan seviyelerinde yükselme ve uzun etki doğurur. Klavupen Pediatrik süspansiyon’un allopurinol ile birlikte kullanımına ait hernekadar elimizde yeterli bilgi yoksa da allopurinol ve semisentetik penisilinlerin birlikte kullanımı ciltte döküntü insidansını yükseltebilir. Bu olayın allopurinol’e mi yoksa hastalarda mevcut hiperürisemi’ye mi bağlı olduğu bilinmemektedir.
Klavupen Pediatrik süspansiyon antabus (disülfiram) ile birlikte kullanılmamalıdır. Oral yoldan kullanımı ile müstahzarın içerdiği Amoksisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara ulaşmakta, bu durum idrarda Clinitest tabletleri, benedict ve Fehling solüsyonları kullanılarak yapılan glukoz testlerinin yalancı pozitif sonuç vermesine yol açabilir. Bu nedenle idrarda glukozun, enzimatik oksidasyona dayanan testlerle araştırılması uygundur. Semi sentetik penisilinlerin hamilelerde kullanımı takiben total konjugue estriol, estriol glukuronid, konjuge estron ve estradiol plazma konsantrasyonlarında geçici düşmeler kaydedilmişitir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Aç ya da tok karnına alınabilir. Solunum yılu ile deri yumuşak doku enfeksiyonları: Erişkinler ve 12 yaşından büyükler için önerilen doz 12 saatte bir 250 mg’dır. Ağır enfeksiyonlarda doz iki katına çıkarılabilir. Bu enfeksiyonlarda ortalama tedavi süresi 7-14 gündür. Streptokoklarla oluşmuş enfeksiyonlarda, komplikasyon riskini en aza indirgemek amacıyla , redavi 10 günden önce kesilmemelidir. Helicobacter pylori eradikasyonu: Erişkin hastalar için önerilen kllaritromisin dozu 14 gün süreyle günde 2 ya da 3 defa 500 mg’dır (asit sekresyonunu önleyici bir preparatla birlikte). Kombine kullanılan proton pompası inhibitörü gibi asit sekresyonunu önleyici preparata ise kombine tedavi kesildikten sonra 14 gün daha devam edilmelidir. Toplam tedavi süresi 28 gün.

İlaç Fiyatı 20 TL

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* KLAX 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* KLAX 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* KLAX 250 MG 14 TABLET

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* LARICID 125 MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON
* KLAMER 500 MG 14 FİLM TABLET
* LARICID 250 MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 100 ML
* LARICID 250 MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 50 ML
* KLAROLİD 125 MG/5 ML SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 70 ML
* KLAMER 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* DEKLARIT 125MG/5ML 70 ML SÜSPANSİYON
* UNIKLAR 5 ML 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* KLASOL 125 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 70 ml
* UNIKLAR IV 500MG 1 FLAKON
* MACROL 125 MG/5 ML 70 ML SUSP
* KLAROMİN 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* KLACID IV 500 MG 1 FLAKON
* KLACID 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* KLAROLİD 250 MG/5 ML SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 50 ML
* DEKLARIT 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* MAXİCLAR 250MG/5 ML SÜSPANSİYAN HAZIRLAMAK İÇİN TOZ(50ML)
* KLAMER 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* KLERANT MR 500 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALINIMLI 7 FİLM TABLET
* KLASOL 250 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 50 ML
* MEGASID 250 MG 50 ML GRANÜL
* MACROL 250 MG/5 ML 50 ML SUSP
* KLACİD MR 500 MG 5 KONT. SAL. TABLETİ
* KLAROMİN 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* UNIKLAR 5 ML 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* MACROL 500 MG MR 7 KONTROLLÜ SALIM TABLET
* KLACID MR 7 KONT. SAL. TABLETİ
* KLASOL 250 MG 14 FİLM TABLET
* KLAROMİN 250 MG 14 TABLET
* UNIKLAR 250 MG 14 TABLET
* DEKLARIT 250 MG 14 FİLM TABLET
* MACROL 250 MG 14 FİLM TABLET
* KLACID 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* KLAMAXIN 500 MG 14 FİLM TABLET
* CLEANOMİSİN 500MG 14 FİLM TABLET
* DEKLARIT 500 MG 14 FILM TABLET
* CLARICIDE 500 MG 14 TABLET
* KLAROLID 500 MG 14 TABLET
* UNİKLAR 500 MG 14 TABLET
* MEGASID 500 MG 14 F.TABLETL
* KLASOL 500 MG 14 FİLM TABLET
* MAXİCLAR 500 MG 14 FİLM TABLET
* CLABEL 500 MG 14 FİLM TABLET
* KLAROMİN 500 MG 14 TABLET
* LARICID 500 MG 14 TABLET
* MACROL 500 MG 14 FİLM TABLET
* KLAMER 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* KLAROMİN 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* MEGASID 250 MG 100 ML GRANÜL
* DEKLARIT 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* MACROL 250 MG/5 ML 100 ML SUSP
* MAXİCLAR 250MG/5 ML SÜSPANSİYAN HAZIRLAMAK İÇİN TOZ(100ML)
* KLACID 500 MG 14 TABLET
* KLERANT MR 500 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALINIMLI 14 FİLM TABLET
* KLACID 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* MACROL 500 MG MR 14 KONTROLLÜ SALIM TABLET
* KLACID MR 14 KONT. SAL. TABLETİ
* MEGASID CR 500 MG 14 F.TABLET
* KLACID MR 500 MG 20 KONT. SAL. TABLETİ

*/?>

klax 500mg 14 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.