Klaromin 500mg 14 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Antibiyotik

Etken Maddesi
Klaritromisin

KLAROMİN 500 MG 14 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

500 mgKlaritromisinFilm tablet (plus)250 mgKlaritromisinFilm tablet 1

ENDİKASYONLAR

Klaromin, duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı aşağıdaki hafif ve orta dereceli enfeksiyonlarda endikedir:
Üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, M avium ve M intracellulare’nin yol açtığı dissemine ve lokal enfeksiyonlar, M chelonae, M fortiutum ve M kansasi’nin yol açtığı lokal enfeksiyonlar,
CD sayısı 100/mm’ ün altına altına düşmüş HIV vakalarında, yaygın M avium kompleksi profilaksisi,
– Asit sekresyonunun inhibisyonuyla birli,kte H pylori eradikasyonu.

KONTRENDİKASYONLARI

Klaromin bileşimindeki herhangi bir maddeye ya da makrolid grubu bir antibiyotiğe karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır. Klaritromisin, sisaprid, pimozid veya terfenadinle birlikte kullanılmamalıdır.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Klaritromisin gerekli olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır. Klaritromisin tedavisi sırasında gebelik oluşursa, hasta fetüsün uğrayabileceği olası riskler konusunda bilgilendirilmelidir. İnsanlar için önerilen dozların ulaştığı serum düzeylerinin 2-17 katı serum düzeyleri sağlayan dozların uygulandığı fare, sıçan, tavşan ve maymunlarda, fetüste ve embriyo-fetal gelişim üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıktığı bildirilmiştir.
6 aylıktan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Ağır böbrek yetmezliği olan yaşlılarda doz ayarlaması gerekli olabilir.

YAN ETKİLER

Yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. En sık görülen yan etkiler sindirim kanalıyla ilgilidir. Diyare, bulantı, kusma, dispepsi, ağızda tat bozukluğu, karın ağrısı bildirilmiştir.
Bu ilacı kullanan hastalarda seyrek olarak, SGPT, SGOT, GGT, alkalon fosfatas, LDH, total bilirubin değerlerinde yükselme görülebilir. Nadiren lökopeni ve protrombin zamanında uzama bildirilmiştir. Hastaları %4’ünde kan üre düzeyinde yükselme, % 1’inden azında serum kreatininde yükselme görülmüştür.
Diğer makrolidler gibi klaritromisinde, nadiren sarılıkla birlikte ya da tek başına hepatoselüler veya kolestatik hepatit dahil olamk üzere karaciğerde genellikle reversibl işlev bozukluğuna yol açabilir.
Karaciğer bozukluğu çok seyrek olarak özellikle altta yatan ciddi bir hastalığın ya da birlikte kullanılan başka ilaçların varlığında ölümle sonuçlanabilmektedir.Klaritromisin, omeprazolle birlikte kullanıldığında dilde geçici renk değişikliğine neden olabilir. Ayrıca dişlerde renk değişikliğide oluşabilmektedir. Seyrek olarak trombositopeni bildirilmiştir.

ETKİLEŞİMLER

Makrolidler, QT uzaması, ventrüküler taşikardi, fibrilasyon torsade de pointes gibi aritmilere yol açabilen tefenadinin serum düzeylerini yükselterek aritmi riskini arttırabilir. Benzer etkilerin astemizol ile de görülebildiği bildirilmektedir.
AİDS hastalarında, zidovudinle birlikte klaritromisin verildiğinde, zidovudinin sabit plazma düzeyi düşmektedir. Eritromisin kullanan hastalarda, ergotamin ya da dihidroergotamin verildiğinde, bazı hastalarda ergot zehirlenmesi görülebildiği bildirilmiştir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Aç ya da tok karnına alınabilir. Erişkinlerde ve 12 yaşından büyüklerde önerilen doz 12 saatte bir 250 mg dır. Ağır enfeksiyonlarda doz 2 katına çıkabilir.(12 saatte bir 500 mg) Ortalama tedavi süresi 5-7 gündür.

İlaç Fiyatı 20.12 TL

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* KLAROMİN 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* KLAROMİN 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* KLAROMİN 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* KLAROMİN 250 MG 14 TABLET

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* LARICID 125 MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON
* KLAMER 500 MG 14 FİLM TABLET
* LARICID 250 MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 100Ml
* LARICID 250 MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 50 ML
* KLAROLİD 125 MG/5 ML SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 70 ML
* KLAMER 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* DEKLARIT 125MG/5ML 70 ML SÜSPANSİYON
* UNIKLAR 5 ML 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* KLASOL 125 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 70 ml
* KLAX 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* UNIKLAR IV 500MG 1 FLAKON
* MACROL 125 MG/5 ML 70 ML SUSP
* KLACID IV 500 MG 1 FLAKON
* KLACID 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* KLAROLİD 250 MG/5 ML SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 50 ML
* DEKLARIT 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* MAXİCLAR 250MG/5 ML SÜSPANSİYAN HAZIRLAMAK İÇİN TOZ(50ML)
* KLAMER 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* KLERANT MR 500 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALINIMLI 7 FİLM TABLET
* KLASOL 250 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 50 ML
* MEGASID 250 MG 50 ML GRANÜL
* MACROL 250 MG/5 ML 50 ML SUSP
* KLACİD MR 500 MG 5 KONT. SAL. TABLETİ
* KLAX 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* UNIKLAR 5 ML 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* MACROL 500 MG MR 7 KONTROLLÜ SALIM TABLET
* KLACID MR 7 KONT. SAL. TABLETİ
* KLASOL 250 MG 14 FİLM TABLET
* KLAX 250 MG 14 TABLET
* UNIKLAR 250 MG 14 TABLET
* CLARICIDE 250 MG 14 TABLET
* DEKLARIT 250 MG 14 FİLM TABLET
* MACROL 250 MG 14 FİLM TABLET
* KLACID 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* KLAX 500 MG 14 TABLET
* KLAMAXIN 500 MG 14 FİLM TABLET
* CLEANOMİSİN 500MG 14 FİLM TABLET
* DEKLARIT 500 MG 14 FILM TABLET
* CLARICIDE 500 MG 14 TABLET
* KLAROLID 500 MG 14 TABLET
* UNİKLAR 500 MG 14 TABLET
* MEGASID 500 MG 14 F.TABLET
* KLASOL 500 MG 14 FİLM TABLET
* MAXİCLAR 500 MG 14 FİLM TABLET
* CLABEL 500 MG 14 FİLM TABLET
* LARICID 500 MG 14 TABLET
* MACROL 500 MG 14 FİLM TABLET
* KLAMER 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* MEGASID 250 MG 100 ML GRANÜL
* DEKLARIT 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* MACROL 250 MG/5 ML 100 ML SUSP
* MAXİCLAR 250MG/5 ML SÜSPANSİYAN HAZIRLAMAK İÇİN TOZ(100ML)
* KLACID 500 MG 14 TABLET
* KLERANT MR 500 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALINIMLI 14 FİLM TABLET
* KLACID 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* KLACID MR 14 KONT. SAL. TABLETİ
* MEGASID CR 500 MG 14 F.TABLET
* KLACID MR 500 MG 20 KONT. SAL. TABLETİ

*/?>

Klaromin 500mg 14 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.