klamoks bıd fort 70 ml süspansiyon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Antibakteriyel

FORMÜLÜ

375 mg : Amoxicillin (as trihydrate),250 mg Clavulanic Acid(as potassium clavulanate),125 mg/5 ml 625 mg : Amoxicillin (as trihydrate),500 mg Clavulanic Acid(as potassium clavulanate),125 mg/5 ml
ENDİKASYONLARI

Yukarıda belirtilen mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde. Solunum Yolları Enfeksiyonları: – Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Sinüzit Tonsillit Orta kulak iltihabı ve diğer K.B.B. enfeksiyonları – Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit Pnömoni Ampiyem Akciğer abseleri Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Çıban ve abseler Sellülit Yara enfeksiyonları İntra-abdominal sepsis Genito-Üriner Sistem Enfeksiyonları: Sistit Piyelonefrit Üretrit Pelvik enfeksiyonalr Şankroid Gonore Diğer Enfeksiyonlar: Osteomiyelit

KONTRENDİKASYONLARI

Penisilinlere allerjisi olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Penisilin tedavisi sırasında ciddi ve öldürücü olabilen allerjik (Anaflaktoid) reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu tür reaksiyonlar genellikle parenteral tedavi sırasında ortaya çıkmaktaysa da, oral penisilin tedavisi sırasında gelişebilir. Genellikle çeşitli allerjenlere aşırı duyarlı veya daha önce penisilinlere ve sefalosporinlere aşırı duyarlılık göstermiş kişilerde bu tür allerjik reaksiyonlar sık görülmektedir. Tedaviye başlamadan önce ayrıntılı hasta hikayesinin alınması uygun olur. Bu tür ciddi bir anaflaktoid reaksiyonun ortaya çıkması halinde Adrenalin, intravenöz Steroid verilmesi; oksijen tedavisine başlanması, hava yolunun açık tutulması hatta entübasyon gerekebilir. Penisilinler çok düşük toksisiteleri olan antibiyotiklerden olmakla birlikte uzun süreli tedaviler sırasında böbrek, karaciğer ve hematopoetik sistemlerin fonksiyonlarının kontrolü önerilmektedir. Mononükleosisli vakalarda ampisilin tedavisi deri döküntülerine neden olabilir. Bu nedenle mononükleozis vakalarında ampisilin benzeri (amoksisilin gibi) verilmelidir. Tedavi sırasında patojenler ve mantarlarla süperenfeksiyon oluşabilir. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Gebelikte Kullanımı: İnsanlarda yapılmış kontrollu çalışmaların yetersiz olması nedeniyle hamilelere risk ve yarar faktörü değerlendirilerek kullanılmalıdır. Laktasyonda Kullanımı: Semisentetik penisilinlerin süte geçmesi nedeniyle emziren annelerde dikkatle uygulanmalıdır. Vücut ağırlığı 40 kg’ın altındaki çocuklarda süspansiyon formu ancak doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

YAN ETKİLER

KLAMOKS genellikle iyi tolere edilen bir ilaçtır. Klinik gözlemlere göre ortaya çıkan yan etkiler hafif ve geçici nitelikte olup en sık görülenler: Diyare, bulantı, deri döküntüleri, ürtiker, kusma ve vajinittir. Diyare özellikle yüksek doz tedavisi sırasında ortaya çıkar. Daha seyrek görülen yan etkiler ise karında rahatsızlık hissi, gaz oluşması ve baş ağrısıdır. KLAMOKS ile %1’den daha seyrek olmak üzere hafif trombositoz gözlenmiştir. Hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla beraber klinik önemi bilinmemektedir. Anemi, trombositopeni, eozinofili, lökopeni, agranulositoz, trombositopenik purpura görülebilir. Aşırı Dayarlılık Reaksiyonları: Deri döküntüleri, ürtiker, eritema multiforme KLAMOKS kullanımı sonucu seyrek olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu tür reaksiyonlar antihistaminiklerin kullanımıyla kolayca kontrol altına alınabilir, gerekirse kortikosteroidler kullanılabilir. Bu tür reaksiyonların oluşması halinde hekim aksini belirtmedikçe tedavi derhal kesilmelidir. Ayrıca hiperaktivite, ajitasyon, huzursuzluk, uyku hali, konfüzyon görülebilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

ETKİLEŞİMLER

Probenesid amoksisilinin renal tübüler sekresyonunu azalttığından, probenesidin KLAMOKS ile birlikte kullanılması amoksisilin kan seviyelerinde yükselme ve uzun süreli etki gelişmesine yol açar. Allopurinol’ün amoksisilin ile birlikte kullanılması deri döküntülerinin ortaya çıkma insidansını yükselttiği gösterilmiştir. Ayrıca ampisilin tarafından oluşturulabilen bu deri döküntülerinin insidansının allopurinol tarafından mı arttırıldığı yoksa bu vakalardaki hiperürisemiye mi bağlı olduğu bilinmemektedir. Fakat KLAMOKS ile birlikte allopurinol’ün birlikte verilmesiyle bu tür bir etkileşmenin ortaya çıktığını gösteren yayın yoktur. Laboratuvar Testleri Etkileşmeleri: KLAMOKS’un oral yoldan kullanılmasını takiben ortaya çıkan yüksek amoksisilin idrar konsantrasyonları idrarda glükoz testlerinin sonuçlarını etkileyebilir ve yalancı pozitif değerlendirmeye neden olabilir. Bu yönden enzimatik glükoz oksidaz reaksiyonlarına (Aminotransferaz, serum alanin aminotransferaz) dayalı glükoz testleri tercih edilmelidir. Amoksisilin’in hamile kadınlara verilmesi total konjüge estriol, estriolglucuronide, konjuge estron ve estradiol düzeylerinde geçici azalmalara yol açabilmektedir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

40 kg’ın altındaki çocuklarda normal doz amoksisilin üzerinden 20 mg/kg/gün’dür. Orta kulak iltihabı, sinüzit ve alt solunum yolları enfeksiyonlarında bu doz amoksisilin üzerinden 40 mg/kg/gün’dür. Bu dozlar 3 eşit doza bölünerek verilir. Ağır enfeksiyonlarda ve 40 kg ve üzerindeki çocuklara erişkin tedavi şeması uygulanır. Bu tedavi hekim kontrolu olmaksızın 14 günden fazla sürdürülmemelidir. Dokuz aylıktan küçük çocuklarda etkinliğini ve güvenilirliğini gösteren yeterli çalışma yoktur. Süspansiyon Hazırlanması: Şişenin içine yarıya kadar su koyarak iyice çalkalayınız, tam bir dağılım için 5 dakika bekleyiniz. Etiketteki işaret çizgisine kadar su ekleyerek tekrar çalkalayınız. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Hazırlanmış süspansiyon buzdolabında saklanmalıdır. Buzluğa koymayınız.

İlaç Fiyatı 11.28 TL

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* KLAMOKS BID 200 MG 70 ML SUSPANSIYON
* KLAMOKS 625 MG 15 TABLET

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* AMOKLAVIN BID 400/57 MG 35 ML SUSPANSIYON
* KLAVUNAT BID 228 MG 70ML SUSPANSİYON
* AMOKLAVIN IV 1,2 GR 1 FLAKON
* BIOMENT BID 200/28 ORAL 70 ML SÜSPANSİYON
* AMOKLAVIN BID 200/28 MG 70 ML SUSPANSIYON
* AUGMENTİN 1,2 IU IV 1 FLAKON
* KLAVUPEN PED.156,25 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* AUGMENTIN-BID 400/57 35 ML SUSPANSIYON
* KLAVUNAT BID 228 MG/5 ML 100 ML SUSPANSİYON
* AUGMENTIN-BID 200/28 70 ML SUSPANSIYON
* BIOMENT BID FORTE 400/57 70 ML ORAL SUSPANSIYON
* AMOKLAVIN 200/28 100 ML SUSPANSIYON
* KLAVUNAT 625 MG 10 TABLET
* KLAVUNAT BID 457 MG 70ML SÜSPANSİYON
* BIOMENT-BID 1000 MG 10 FİLM TABLET
* AMOKLAVIN BID 400/57 MG 70 ML SUSPANSIYON
* KLAMOKS BID 1 GR 10 TABLET
* AMOKLAVIN BID 1000 MG 10 FILM TABLET
* BIOMENT BID 625 MG 10 TABLET
* KLAVUNAT FORT 100 ML SÜSPANSİYON
* AMOKLAVIN BID 625 MG 10 TABLET
* KLAVUNAT BID 1GR 10 TABLET
* KLAVUNAT BID 457 MG/5 ML100 ML SÜSPANSİYON
* AUGMENTIN BID 200/28 100 ML ŞURUP
* KLAVUNAT BID 1GR 14 TABLET
* AMOKSİLAV BID 625 MG 10 FILM TABLET
* AMOKSILAV BID 1000 MG 10 FİLM TABLET
* BIOMENT-BID 1000 MG 14 FİLM TABLET
* KLAVUPEN FORT 312,5 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* AMOKSILAV BID FORT SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN TOZ
* AMOKLAVIN 400/57 100 ML SUSPANSIYON
* AMOKLAVİN BID 1000 MG 14 FILM TABLET
* BIOMENT BID 625 MG 14 TABLET
* AUGMENTIN-BID 625 MG 10 FİLM TABLET
* AUGMENTIN-BID 400/57 70 ML SUSPANSIYON
* KLAVUNAT 625 MG 15 FİLM TABLET
* AMOKLAVİN BID 625 MG 14 FILM TABLET
* KLAVUPEN BID 1000 MG 10 FİLM TABLET
* AUGMENTIN BID 1000 MG 10 FİLMTABLET
* KLAVUPEN 625 MG 15 TABLET Toprak
* AUGMENTIN BID 625 MG 14 FİLMTABLET
* AUGMENTIN BID 400/57 100 ML ŞURUP
* AMOKLAVİN BID 625 MG 20 FILM TABLET
* AUGMENTIN BID 1000 MG 14 FİLMTABLET
* AUGMENTİN ES 600/42,9 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* AMOKLAVİN BID 1000 MG 20 FILM TABLET

*/?>

klamoks bıd fort 70 ml süspansiyon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.