kemoprim fort 20 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Antibiyotik

Etken Maddesi
Trimetoprim + Sulfametoksazol

KEMOPRIM FORT. 20 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

800mgSulfametoksazolFort tablet160mgTrimetoprimFort tablet200mg/5mlSulfametoksazolSüspansiyon80mgTrimetoprimTablet400mgSulfametoksazolTablet40mgTrimetoprimSüspansiyon

ENDİKASYONLARI

Solunum yolu enfeksiyonları :akut ve kronik bronşit, bronsiektazı, Pneumocystis carrini pnömonisi; farenjit tonsillik ( A Grubu B hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonlarda eradikasyonu tatmin edici değildir.), sinüzit otitis media.
Üriner sistem enfeksiyonları : Akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrik, *prostatik, gonokoksik üretrit de dahil her iki cinste rastlana genital enfeksiyonlar.
Deri ve yumuşak doku enfensiyonları; Piyodermi fronkul abse ve enfekte yaralar.

KONTREDİKASYONLARI

Trimetoprim ve sülfonomidlere karşı aşırı duyarlığı bilinen kişilerde folat yetersizliğe bağlı megaloblastik anemisi bulunan hastalarda kontrendikedir. Sulfonamidler plasentaya çektikleri süt ile atıldıkları kernıcterus’a neden olabilecekleri için hamilelikte ve süt verme dönemlerinde kullanılmamalıdır. ayrıca iki aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Trombositopeni riskini ve antidiyabetik ajanlarla beraber kullanıldığında hiperglisemi riskini arttırır. Kullanım sırasında yeterli sıvı alınması tavsiye edilir. Kalp yetmezliği olanlarda diüretiklerle beraber kullanılmaz. Renal yetmezlik, laktasyon, yaşlı hastalarda ve fotosensitivitede dikkatla kullanılmalıdır. Ayrıca karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlarda, prematürelerde, yeni doğanlarda, kan tablosu bozuk olanlarda ve gebelerde kullanılmaz. Uzun tedavilerde kan tablosu kontrol edilmelidir. Kristalüri ve taş oluiumunu engelleyebilmek için tedavi sırasında hastanın yeterli idrar oluşumunu sağlamak amacıyla bol su alınması önerilir.

YAN ETKİLER

Bulantı, kusma, eritem, ürtiker, renal tübüler asidoz ve anoreksi yan etkilerdir.

ETKİLEŞİMLER

Sülfonamidler metotreksatı plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayrılabilir ve bu durum serbest meto-treksat konsantrasyonlarını arttırır.Bu durumda antikoagülan tedavisi gören hastalara ilaç verileceği zaman bu durum akılda tutulmalı ve koagülasyon zamanı yeniden tayin edilmelidir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

12 saat ara ile 2’şer tablet, idrar yolları enfeksiyonlarında 10-14 gün süreyle, kronik bronşitte 14 mgün süreyle, şişelloz tedavisinde 5 gün süreyle kullanılır. Pneumocvstis carini pnömonisinde ise 14 gün süreyle 20 mg/kg trimetoprim ve 100 mg/kg sülfametoksazol her 6 saatte bir 4 eşit doza bölünerek kullanılmalıdır. Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonlarında 10 gün ve şişelloz tedavisinde ise 5 gün süreyle 8 mg/kg trimetoprim ve 40 mg/kg sülfametoksazol 12 saatte bir iki eşit doza bölünerek kullanılır.

İlaç Fiyatı 6.23 TL

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* KEMOPRIM 100 ML SÜSPANSİYON
* METOPRIM 30 TABLET
* KEMOPRIM 30 TABLET

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* BACTRIM 30 TABLET
* BACTRIM 200/40 MG SÜSPANSİYON 100 ML
* BACTRIM 400MG/80MG IV ENJ. ÇÖZ.İÇEREN AMPÜL
* BIBAKRİM 100 ML SÜSPANSİYON
* BIBAKRIM FORTE 20 TABLET
* SULFAPRIM 480 MG 15 TABLET
* SULFAPRIM FORT 960 MG 10 TABLET
* SULFAPRIM FORT 960 MG 10 TABLET
* BACTRIM 400MG/80MG 5 ML 1 AMPUL
* METOPRIM 5 ML 200 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* TRIMOKS PED. 100 ML SUSPANSİYON
* BAKTON 100 ML SÜSPANSİYON
* MIKROSID 100 ML SÜS.
* SEPTRIN PED. 100 ML ŞURUP
* BAKTON 30 TABLET
* METOPRIM FORT 20 TABLET
* MIKROSID 30 TABLET
* TRIMOKS 30 TABLET
* BACTRIM 100 ML ŞURUP
* BAKTON FORTE 20 TABLET
* TRIMOKS FORT 20 TABLET
* SEPTRIN 30 TABLET
* MIKROSID FORT 20 TABLET
* BACTRIM 30 TABLET
* SEPTRIN FORT 20 TABLET
* BACTRIM FORT 20 TABLET
* SEPTRİN IV 5 ML 10 AMPUL

*/?>

kemoprim fort 20 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.