Kefsid 250 mg 100 ml süspansiyon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Antibakteriyel

Etken Maddesi
Sefaklor Monohidrat

KEFSID 250 MG 100 ML SUSPANSIYON
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

Kefsid 500 mg Kapsül; her bir kapsülde, 500 mg sefaklora eşdeğer sefaklor monohidrat içerir. Kapsül boyası olarak; siyah demir oksit, titanyum dioksit, eritrosin ve indigo karmin içerir

ENDİKASYONLARI

Kefsid aşağıda belirtilen mikroorganizmaların duyarlı suşları ile gelişmiş enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Otitis media: S. Pneumoniae, H. İnfluenzae, stafilokoklar ve S.pyogenes’e (A grubu beta-hemolitik streptokoklar) bağlı. Pnömoni dahil alt solunum yolu enfeksiyonları: S. Pneumoniae, H.influenzae ve S.pyogenes’e (A grubu beta-hemolitik streptokoklar) bağlı. Fraenjit ve tonsillit dahil üst solunum yolu enfeksiyonları: S. Pyogenes’e (A grubu beta-hemolitik streptokoklar) bağlı. Streptokoksik enfeksiyonların tedavisinde ve romatizmal ateş profilaksisinde penisilin ilk seçilecek ilaçtır. Sefaklor nazofarenksten streptokokların eradikasyonunda etkilidir, ancak romatizmal ateş ve bakteriyel endokarditin profilaksisindeki etkinliği ile ilgili yeterli veriler henüz mevcut değildir. Piyelonefrit ve sistit dahil idrar yolu enfeksiyonları: E. Coli, P. Mirabilis, Klebsiella türleri ve koagülaz negatif stafilokoklara bağlı. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Staphylococcus aureus ve S.pyogenes’e (A grubu beta-hemolitik streptokoklar) bağlı.

KONTRENDİKASYONLARI

Kefsid sefalosporin türevi antibiyotiklere ve içerdiği maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir

UYARILAR & ÖNLEMLER

Kefsid tedavisine başlamadan önce hastada sefaklor, sefalosporinler, penisilin ve diğer antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır. Az da olsa çapraz allerji ihtimali mevcut olduğu için penisiline duyarlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Herhangi bir tür allerjisi olan ve özellikle ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda antibiyotikler dikkatle kullanılmalıdır. Allerjik bir reaksiyonun ortaya çıkması halinde sefaklor tedavisi derhal sonlandırılmalıdır. Şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları, adrenalin uygulanması ve diğer acil önlemlerin alınmasını gerektirebilir. Sefalosporin ve diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı ile psödomembranöz kolit görüldüğü bildirildiğinden, antibiyitoki kullanımına bağlı diyare gözlenen hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması kolonun normal florasını bozabilir ve Clostridium’ların aşırı çoğalmasına neden olabilir. Çalışmaların sonuçlarına göre Clostridium difficile’in ürettiği toksinler antibiyotiklere bağlı kolitin en sık görülen nedenidir. Hafif şiddetteki kolitler sadece ilacın kesilmesi ile düzelebilir. Orta şiddetteki ve şiddetli vakalar; endike olduğunda, sıvı, elektrolit ve protein ikamesi ile düzeltilebilir. Kolit ilacın kesilmesi ile ortadan kaldırılamazsa veya vaka şiddetli ise antibiyotiğe bağlı Clostridium difficile’in neden olduğu psödomembranöz kolit tedavisinde vankomisin tercih edilecek ilaçtır. Kolitin diğer sebepleri de gözönünde bulundurulmalıdır. Sefaklora karşı allerjik bir reaksiyonun oluşması durumunda tedavi kesilmeli ve hasta uygun ilaçlarla; örneğin, antihistaminik ilaçlar, pressör aminler veya kortikosteroidler ile tedavi edilmelidir. Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi uzun süreli Kefsid tedavisi sırasında duyarlı olmayan bakterilerin aşırı çoğalmasına rastlanabilir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon gelişmesi halinde, uygun tedavilere başvurulmalıdır. Kolit öyküsü bulunan kişilerde geniş spektrumlu antibiyotikler dikkatle uygulanmalıdır. Orta derecede ve şiddetli böbrek yetersizliği olan hastalarda genellikle doz ayarlanmasına gerek yoktur. Belirgin derecede böbrek yetersizliği olan hastalarda Kefsid dikkatle uygulanmalıdır. Laboratuvar test etkileşimleri: Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında Coombs testinde yalancı pozitif sonuçlar ortaya çıkabilir. Kefsid uygulanması sırasında Clinitest®, Benedict solüsyonu ve Fehling solüsyonu ile yapılan idrar glokuz testlerinde yalancı pozitif sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, enzimatik glukoz oksidaz reaksiyonlarına dayanan glukoz testlerinin (veya Testape®) uygulanması önerilmektedir. Gebelikte kullanım: Gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Süt veren annelerde kullanım: Sefaklor düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçmektedir; bu nedenle süt vermekte olan kadınlara Kefsid uygulanması halinde dikkatli olmak gerekir. Yeni doğan döneminde kullanım: Bir aylıktan küçük bebeklerde kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir.

YAN ETKİLER

Kefsid genellikle iyi tolere edilir. Basit cilt döküntülerinden serum hastalığı benzeri reaksiyonlara kadar çeşitli allerjik reaksiyonlara rastlanabilir. Bu tip reaksiyonlara daha çok çocuklarda rastlanabilir. Belirti ve bulgular tedavinin başlangıcından birkaç gün sonra belirir ve tedavinin kesilmesi ile ortadan kalkar. Antihistaminik ilaçlar ve glukokortikoidlerin belirti ve bulguların iyileşmesini hızlandırabileceği belirtilmektedir. Nadiren bulantı, kusma gibi gastrointestinal semptomlara rastlanabilir. Daha nadiren hiperaktivite, sinirlilik, bilinç bulanıklığı, sersemlik hissi, baş dönmesi gibi merkezi sinri sistemi; genital prurit ve vajinit; trombositopeni ve reversibl nefrit gibi yan etkiler gözlenebilir. Laboratuvar testlerinden; SGOT, SGPT veya alkali fosfataz değerlerinde hafif yükselme, geçici lenfositoz, lökopeni, hemolitik anemi ile reversibl nötropeniye rastlanabilir.

ETKİLEŞMELER

Yoktur.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Kefsid kapsül ağız yolundan bir miktar su ile uygulanmalıdır. Doktor tarafından başk aşekilde önerilmediği takdirde erişkinler için mutad doz: 8 saat arayla 250 mg’dır. Şiddetli enfeksiyonlarda (örneğin pnömoni) doz iki katına yükseltilebilir. Çocuklarda önerilen mutad doz; 3 eşit doza bölünmek üzere 20 mg/kg/gün’dür. Daha şiddetli enfeksiyonlarda (örneğin otitis media) 40 mg/kg/gün (maksimum 1 g/gün) dozunda uygulanması önerilir. Otitis media ve farenjit tedavisinde günlük toplam doz, 12 saat arayla uygulanmak üzere iki şeit doza bölünebilir. Böbrek yetersizliği durumlarında Kefsid dikkatli uygulanabilir ve genellikle doz ataltılması gerekmez. Beta-hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonlarda, önerilen tedavi dozları en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Aşırı dozda sefaklor uygulannması durumlarında görülebilecek belirtiler; bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık ve ishaldir. Epigastrik rahatsızlık ve ishalin şiddeti alınan doza bağlıdır. Önerilen mutad dozun beş katı dozda alınmadıkça mide yıkanması gerekmeyebilir. Aşırı doz durumlarının tedavisi için hastanın hayati fonksiyonları yakından gözlenmeli ve gerekirse uygun önlemler alınmalıdır. Aktif karbon uygulanması ilacın gastrointestinal sistemden emilimini azaltabilir. Bu nedenle midenin boşaltılmasını takiben aktif kömür uygulanması daha yararlı olabilir. Forse diürez, peritoneal diyaliz ve demodiyalizin sefaklor intoksikasyonlarındaki etkinliği gösterilmemiştir.

İlaç Fiyatı 27.02 TL

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* KEFSID 125 MG 100 ML SUSPANSIYON
* KEFSID 250 MG 16 KAPSÜL
* KEFSID 500 MG 12 KAPSÜL

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* SANOCEF 375 MG 10 MR FİLM TABLET
* CECLOR MR 375 MG 10 TABLET
* SANOCEF 125 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON İÇİN KURU TOZ 100 ML
* LOSEFAR 125 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* SANOCEF 750 MG 10 MR FİLM TABLET
* CECLOR 125 MG 100 ML SUSPANSIYON
* LOSEFAR 250 MG 16 KAPSÜL
* LOSEFAR 500 MG 12 KAPSÜL
* CECLOR MR 750 MG 10 TABLET
* SANOCEF 250MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON İÇİN KURU TOZ 100 ML
* LOSEFAR 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* CECLOR 250 MG 100 ML SUSPANSIYON

*/?>

Kefsid 250 mg 100 ml süspansiyon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.