kardil 60 mg 50 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Diüretik, Antihipenansif

Etken Maddesi
Diltiazem HCL

KARDIL 60 MG 50 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

30mgExt. rheiTablet50mgSoufre depuratumTablet
200mgCarbon ligniTablet
20mgFenolftaleinTablet
100mgSenna yaprağıTablet

ENDİKASYONLARI

Koroner arter spzmın neden olduğu anjina pektoris, efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektoriste endiikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

1-Ventiküler pece-maker kullanılmayan hasta sinüs sendromu olan hastalarda .
2-Ventiküler pace-maker kullanılmayan 2.veya 3. derece atrio-ventriküler bloğu olan hastalarda,
3- Diltiazeme karşı aşırı duyarlığı olan hastalarda ve rontgen yardımıyla akut miyokard infarktüsü ve pulmoner konjesyonu olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.
4- Sistolik kan basıncı 90 mm/Hg’ nın altında olan hipotansif hastalarda ve aşırı bradikardili hastalarda

UYARILAR & ÖNLEMLER

Diltiazem hasta sinüs sendromu vakaları dışında sinüs nodül uyarı süresini belirgin bir şekilde uzatmadan atrioventikuler nodül refraksiyon süresini uzatabilir. Bu etki sonucunda kalp atımında bir yavaşlama veya 2. 3. derecede AV blok izlenebilir.
ß-blokerler veya dijital preperatları ile birlikte kullanımı ialcın kardiyak konduksiyonu üzerindeki etkisini arttırır. Bu nedenle kalp yetmezliği bulunanlarda ugulama çok dikkatli yapılmalıdır. tedavi sırasında hipotansiyon oluşabileceği de göz önünde tutulamlıdır.Karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalı, kalp hızı takip edilmeli vekalp hızı dakikada 50’nin altında düşenlerde doz kesinlikle artırılamamalıdır.
Diltiazemin hamilelerde ve emzirme süresinde kullanılma emniyetti kanıtlanmamışitır.
Endikasyonun durumuna göre bu risk faktörü daima önünda bulundurulmalıdır. Çocuklarda kullanma emniyeti kanıtlanmamıştır.

YAN ETKİLER

Diltiazem ile izlenen yanetkilerden bulantı, ödem, artimi, baş ağrısı, oldukça seyrek olarak görünen kardiyovasküler sistem, merkezi sinir sistemi, dermatolojik yan etkilerle beraber fotosentivite , poliüri, noktün parestezi ve osteo -artiküler ağrılarda görülebilir. SGOT, SGPT, LDH ve CPK yükselmeri çok az olup geçicidir.

ETKİLEŞİMLER

Etkileşimleri bildirilmemiştir

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Sekiz saat ara ile aç karnına alınır. Başlangıç dozu olarak günde eşit aralıklarla 3 kez 60 mg önerilmektedir. Olumlu sonuç alınana kadar 3 eşit doza bölünerek, 2 yada 3 günde bir doz kademeli olarak 360mg/güne kadar arttırılabilir. Bundan yüksek dozlar için ilacın emniyeti ile ilgili yeterli çalışma yapılmamıştır. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda tedavi mutlak gerekli ise uygulama günde 2 kez 60 mg ile başlatılır bu esnada hasta yakından izlenmelidir.

Reçeteli Verilir.

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* PROGOR 120 MG 28 KAPSÜL
* PROGOR 180 MG 28 KAPSÜL
* PROGOR 240 MG 28 KAPSÜL
* PROGOR 300 MG 28 KAPSÜL
* DILTIZEM 25 MG 1 FLAKON
* DILTIZEM 30 MG 48 TABLET
* DILTICARD 30 MG 50 TABLET
* DILTIZEM 60 MG 48 TABLET
* DILTIZEM 240 MG 16 TABLET
* DILTICARD 60 MG 50 TABLET
* ALTIZEM-SR 60 MG 30 KAPSÜL
* DILTIZEM SR 90 MG 48 TABLET
* ALTIZEM-SR 120 MG 30 KAPSÜL
* DILTIZEM SR 120 MG 48 TABLET

*/?>

kardil 60 mg 50 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.