Karberol 200 mg 160 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Antiepileptik

Etken Maddesi
Karbamazepin

KARBEROL 200 MG 160 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

1 tablet; Karbamazepin 200 mg içerir.

ENDİKASYONLARI

– Epilepsi : Karberol tablet, diğer antikonvülsan ilaçların etki etmediği aşağıdaki durumlarda kullanılır. – Kompleks semptomatoloji ile seyreden parsiyel nöbetler, (psikomotor, temporal lob) – Genel tonik-klonik nöbetler (grand mal) – Yukarıdakileri de içeren genel karma nöbetler ve diğer genel parsiyel nöbetler. – Trigeminal nevralji : Karberol tablet, Trigeminal nevraljideki ağrıyı ortadan kaldırır. Glossofarinal nevraljide de etkili sonuçlar elde edilmiştir. – Ayrıca alkol abstinens belirtilerinin tedavisinde ve diyabetes insipidus’ta kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Karberol tablet, ilaca aşarı duyarlılığı olan hastalarda, MAO inhibitörü ilaçlarla tedavi olan veya en az 14 gün önce bu ilacı kullanmış olanlarda, süt verenlerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR & ÖNLEMLER

-Tedaviye başlamadan önce ve tedavi süresince kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Kan sayımı ilk ayda haftada bir, daha sonra ayda bir tekrar edilmelidir. Karaciğer fonksiyon testleri ise belli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Bu testler sonucunda allerjik deri reaksiyonları veya karaciğer fonksiyon testlerinde bir bozulma, lökosit ve trombositlerde bir azalma gözlendiğinde ilaç derhal kesilmelidir. Ancak düzensiz seyreden fakat ilerlemeyen asemptomatik lökopeni durumunda ilacın kesilmesi gerekmez. Bununla birlikte lökopenide ilerleme, ateş ve boğaz ağrısı gibi durumlar görülürse tedavi durdurulmalıdır. -Karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda, ağır kardiyovasküler hastalığı olanlarda ve yaşlı kişilerde uygulanacak doza dikkat edilmeli ve bu organların fonksiyonları düzenli olarak takip edilmelidir. – İlacın kesilmesi ve başka bir antiepileptik ilaca geçilmesi durumunda diazepam uygulanmalıdır. – Glokomlu hastalarda dikkatle tedavi gerekir. – Araç kullananlarda refleksleri ağırlaştırabileceğinden dikkatli olunmalıdır. -İki yıl süreyle karbamazepin uygulanan sıçanlarda karaciğer tümörü insidansında bir artma gözlenmişse de insanlarda bunu kanıtlayan bir bulgu mevcut değildir. Gebelik ve emzirmede kullanım: Karbamazepin gebelerde kullanılmamalıdır. Kullanılması gerektiği durumlarda ancak doktor gözetiminde, fetüse fayda ve zararı değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır. – Emzirmede ilacın anne sütüne geçebileceği göz önüne alınarak dikkatle kullanılmalıdır.

YAN ETKİLER

Karbamazepin, genellikle iyi talere edilmesine rağmen, tedavinin başlangıcında, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, iştahsızlık, diyare veya kabızlık, uyku hali, ağız kuruluğu, ataksi, diplopi, hiponatremi, konfüzyon görülebilir. Bu yan etkiler 1-2 hafta içinde kendiliğinden düzelir. Ayrıca nadir olarak, allerjik deri reaksiyonları, Stevens-Johnson sendromu, lokal eksfolyatif dermatit, toksik epidermal nekroliz, saç dökülmesi, lökopeni, trombositopeni, aplastik anemi, agranülositoz, kardiyak impuls, kalpte iletim bozuklukları, hepatit, proteinüri ve lenf nodülü şişliği bildirilmiştir.

ETKİLEŞİMLER

Karaciğer mikrosomal enzimlerini indüke edebilir. Diğer epileptik ilaçlarla birlikte kullanıldığında bu konuya dikkat etmek gerekir. Makrolid antibiyotikler, izoniazid, bazı kalsiyum antagonistleri (verapamil, diltiazem gibi) dekstropropoksifen, viloksazin ve simetidin ile birlikte kullanıldığında Karbamazepin’in plazma düzeyi artabilir. Bu durumda doz ayarlanmalı ve kan düzeyi izlenmelidir. Karbamazepin ile birlikte oral antioagülan ve oral kontraseptif kullanıldığında bu ilaçların dozu tekrar ayarlanmalıdır. Alkolle birlikte alınmamalıdır. Lityum ile birlikte kullanılması nörotoksisite oluşturabilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

değişiklikler, şuur bulanıklığı ve koma, ayrıca EEG ve EKG değişiklikleri görülebilir. TEDAVİ : Gastrik muhtevanın aspirasyonu yapılmalı, hava yolu açık tutulmalı, hayati fonksiyonların izlenmesi ve korunmasına yönelik önlemler alınmalı, gerekirse diazepam uygulanmalıdır.

İlaç Fiyatı 28.56 TL

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* KARBEROL 200 MG 24 TABLET
* KARBEROL 200 MG 20 TABLET

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* KAZEPIN 200 MG 160 TABLET
* KAZEPIN 200 MG 24 TABLET
* KARBASIF 200 MG 24 TABLET
* TEGRETOL %2 100 ML ŞURUP
* KARAZEPIN 200 MG 25 TABLET
* TERIL CR 200 MG 20 TABLET
* TEMPOROL 200 MG 24 TABLET
* TEGRETOL CR 200 MG 20 TABLET
* TEGRETOL 200 MG 24 TABLET
* KARAZEPIN 400 MG 30 TABLET
* TERIL CR 400 MG 20 TABLET
* TEGRETOL CR 400 MG 20 TABLET
* KARBALEX RETARD 300 MG 50 TABLET
* KARAZEPIN 200 MG 160 TABLET
* KARBALEX RETARD 600 MG 50 TABLET
* TEMPOROL 200 MG 160 TABLET
* TEGRETOL 200 MG 160 TABLET

*/?>

Karberol 200 mg 160 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.