kaptoril 50 mg 50 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» ACE İnhibitörü, Antihipertansif

Etken Maddesi
Kaptopril

KAPTORIL 50 MG 50 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

Her Tablet 25-50 mg Kaptopril ihtiva eder.

ENDİKASYONLARI

Hipertansiyon: Hipertansiyonun inisyal tedavisinde, (böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda, başka ilaçlarla tedaviye cevap vermeyen veya bu ilaçlarla tedavi esnasında ağır yan tesirler görülen hipertansiyonda) kullanılır. Kalp yetmezliği: Diüretikler veya dijitalin ile terapiden yeterli sonuç alınamayan kalp yetmezliğinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Böbrek yetmezliği olanlarda, etken maddeye aşırı duyarlı olanlarda, gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

İdrarda aseton testinin yalancı pozitif sonuç vermesine neden olabilir. Potasyum tutan diüretikler, potasyum içeren preparatlar, adrenerjik nöron blokörleri, vazodilatörler, indometazin, antiinflamatuarlar, analjezikler ve antihipertansiflerle birlikte kullanılmaz. Otoimmun hastalıklar, kollajen doku hastalıkları, lupus erythematosus, eritrosit veya immun cevapları etkileyen ilaçlarla tedavi görenlerde dikkatle kullanılmalıdır

YAN ETKİLER

Kaptopril kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler görülebilir: Hematolojik: Nötropeni, agranülositoz Renal: Proteinüri, poliüri, oligüri, böbrek yetmezliği tablosu Dermatolojik: Makülopapüler tip döküntü, ürtiker, prurit, fotosentivite, anjio-ödem (yüz, ağız mukozası ve ekstremitelerde) Kardiyovasküler: Hipotansiyon, taşikardi, palpitasyon, göğüs ağrısı, Gastrointestinal: Anoreksi, bulantı, kusma, diyare, kabızlık, aftöz ülserasyon, gastrik iritasyon, Genel: Disgusia, baş ağrısı, uykusuzluk, halsizlik, ağız kuruluğu, dispne, parestezi, öksürük, bronkospazm, lenf bezleri hastalığı, serum sickness-like sendromu. Çok düşük oranlarda ortaya çıkan bu yan etkiler, tedavi esnasında doz ayarlamaları yapıldığında ya da tedavi kesildiğinde ortadan kalkar. SGOT, SGPT, ve LDH gibi enzimlerde yükselmeler görülürse de bunlarda kaptoprilin kesin etkisi kanıtlanmamıştır. Özellikle renovasküler tip hipertansiyon vakalarında geçici olarak BUN, serum kreatinin ve potasyum yükselmeleri izlenebilir.

ETKİLEŞMELER

Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar, özellikle indometasin ve estrojen, kaptoprilin antihipertansif etkisini azaltabilirler. Diüretikler, beta blokerler , metildopa, kalsiyum antagonistleri gibi diğer antihipertansif ajanlar ile beraber kullanımında antihipertansif etki artışı görülür. Potasyum içeren triamteren, spironolakton gibi maddeler serum potasyum düzeyinin anlamlı ölçüde artışına neden olabilir. Probenesidin varlığında kaptoprilin renal kleransı düşer.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

KAPTORİL Tablet yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır. Hipertansiyonda: Tedaviye günde 2 veya 3 defa 25 mg Kaptoril Tablet verilerek başlanır. 2 hafta içinde yeterli cevap alınamazsa bu doz günde 3 defa 50 mg’a çıkarılmalıdır. Eğer yine de kan basıncında yeterli düşme sağlanamazsa Kaptoril Tablet, tiazide grubundan bir diüretikle kombine edilmeli (böbrek yetmezliğinde furosemid ile birlikte verilmesi tavsiye olunur), diüretiğin dozu yeterli cevap sağlanana kadar (maksimum dozu aşılmamak kaydıyla) arttırılmalıdır. Halen bir sonuç alınamazsa Kaptoril Tablet’ in dozu günde 3 defa 100 mg veya 150 mg’ a kadar arttırılabilir. Maksimum günlük doz 450 mg’dır. Kaptoril Tablet tek başına kullanıldığında alınan sodyum miktarının kısıtlanmasında yarar vardır. Habis hipertansiyonda, Kaptoril Tablet’in dozunu, 24 saatte bir yeterli cevap alınana kadar (maksimum doz aşılmamak kaydıyla) arttırmak gerekebilir. Kalp Yetmezliğinde: Tedaviye başlanırken hastanın diüretiklerle tedavi altında olup olmadığı tespit edilmelidir. Diüretiklerle tedavi olunanlarda ve hiponatremik veya hipovolemik olabilecek hastalarda tedaviye günde 3 defa 6.25 mg veya 12.5 mg Kaptopril verilerek başlanmalıdır. Bu uygulama hipotansiyon riskini minumum düzeye indirecektir. Hastaların çoğunda tedaviye günde 3 defa 25 mg Kaptopril verilerek başlanması uygundur. Bu doz, günde 3 defa 50 mg’ a çıkartıldıktan sonra en az iki hafta arttırılmamalı ve yeterli cevabın alınıp alınmadığı saptanmalıdır. Genellikle günde 3 defa 50 veya 100 mg Kaptopril verilmesi ile yeterli cevap sağlanmaktadır. Maksimum günlük doz 450 mg’ dır ve kesinlikle aşılmamalıdır. Kaptopril; diüretikler ve dijitalin ile birlikte kullanılmalı, hasta hekim kontrolü altında tutulmalıdır.

İlaç Fiyatı 7.37 TL

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* KAPTORİL 25 MG 50 TABLET

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* KAPRİL 25 MG 48 TABLET

*/?>

kaptoril 50 mg 50 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.