Kalın Bağırsak Kanserinde Tanı nasıl konur, hangi tetkikler yapılır

Yazar:   Tarih:   Kategori: Kanser Tedavisi 

green card başvuru reklam# Öncelikle hastanın dokto#ra başvu#rması ve çok iyi bi#r fizik muayene yapılması ge#reklidi#r. Daha son#ra sı#rasıyla aşağıdaki testle#r yapılı#r;
# Dışkıda gizli kan incelenmesi. Son de#rece basit bi#r testti#r, hastanın özel ka#rtla#r üze#rine alacağı küçük mikta#rda dışkı ö#rnekle#ri labo#ratua#rda inceleni#r.
# Radyolojik tetkikle#r (çift kont#rastlı kolon g#rafisi, bilgisaya#rlı tomog#rafi v.b.)
# Labo#ratua#r tetkikle#ri (tam kan sayımı, #biyokimyasal tetkikler). Bunla#rın a#rasında CEA (ka#rsinoemb#riyonik antijen) tetkiki kalın bağı#rsak kanse#rle#rinde kanda yükselebilen ve tanıya ya#rdımcı olan testle#rden bi#risidi#r.
# Kesin tanı için endoskopik tetkikle#r (#rektoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi) ve biyopsi (gö#rülen lezyondan pa#rça alınması ve patolog ta#rafından incelenmesi).


Amerikan Hükümeti Her Yıl 40.000 Aileye
Çalışma ve Yaşam Hakkı Veriyor. TIKLA


Kalın Bağırsak Kanserinde Tanı nasıl konur, hangi tetkikler yapılır adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.


Akneye Müsait Ciltler İçin 12 Etkili - Ücretsiz Bakın Sırrı! Makale İçin Tıklayın