DUVARLARDA DIŞTAN ISI YALITIMI NASIL YAPILIR?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Isı yalıtımı, binayı çevreleyen kabuk yani dış duvarın dış yüzeyine uygulanır. Bina dış kabuğunu ısıl gerilimlerden koruyarak bina ömrünü uzatır ve ısıtma sistemi kapatıldıktan sonra özellikle konutlarda konfor şartlarının devamını sağlar.
Dıştan uygulamada, ekstrüde polistren levhalar (XPS), duvar yüzeyine reçine katkılı çimento esaslı harçlar ile yapıştırılır. Daha sonra, 1 m² ‘ye 6 adet gelecek şekilde plastik çivili yalıtım dubelleri ile mekanik fiksaj-tesbit yapılır. Yapıştırmada kullanılan harç ile ince bir sıva yapılır. Bu sıvanın üzerine tüm duvar yüzeyini kaplayacak şekilde alkaliye dayanıklı cam elyafı file tatbik edilir. Daha sonra, üzeri tekrar sıvanır ve sıva kuruduktan sonra boyanarak bitirilir. Bu uygulamada sıva kalınlığı asgari 5 mm olmalıdır.
Havalandırmalı giydirme cephelerde, yanıcı ısı yalıtım malzemeleri kullanılıyorsa, her kat hizasındaki mineral yün yangın bariyerlerine ilave olarak her kat döşemesi hizasında metal yangın kesici bantlar kullanılması faydalı olacaktır. Geçirimsiz dış kaplama ile ısı yalıtım malzemeleri arasında mutlaka havalandırma boşluğu bulunmalı ve muhtemel yoğuşma suyu için drenaj imkanı sağlanmalıdır. Yanıcılık sınıfı A1, A2 ve B1 sınıfı ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Yangına dirençli tespit elemanları ve her kat hizasında 100 mm ‘lik bant halinde mineral yün yangın bariyerleri takviye edilmelidir. Yağmur suyu sızmasına karşı, kaplama arkasında bir membran kullanılıyorsa mutlaka buharı dışarı atan, suyu iç tarafa geçirmeyen (nefes alan su yalıtım membranı) bir membran kullanılmalıdır.
Oturulmakta olan binalarda dış duvarlara iç taraftan ısı yalıtımı yapılması daha kolay ve ekonomiktir. Bu uygulamalarda mineral yünler ekstrüde polistren uygundur. Dış duvarlarda radyatör arkasındaki ısı kayıpları da önemlidir. Radyatör arkalarına yansıtıcılı ısı yalıtım levhaları konularak yaklaşık %5 yakıt tasarrufu sağlanabilir.
A. Kolonlar Arası Duvar
Bina taşıyıcı iskeletini oluşturan dış kolon ve kirişlerin arasına duvarların yerleştirilmesi uygulama açısından kolaylık sağlamakla birlikte, önlem alınmaması durumunda fazla ısı köprüsü oluşması nedeniyle yetersiz bir çözümdür.
1. Havalandırmasız Duvar
Duvar gövdesi veya ısı yalıtımı üzerine boşluk bırakmadan doğrudan dış kaplama uygulaması havalandırmasız duvar olarak tanımlanabilir. Bu durumda geride sızıntı veya yoğuşma suyu uzaklaştırılacak veya kurumasını sağlayacak bir hava boşluğu bulunmaması nedeniyle, en dış katmanın tümüyle su geçirimsiz olması beklenir. Ayrıca, yoğuşmanın oluşmasını da engellemek gerekmektedir.
2. Isı Yalıtımsız Duvar
Kalınlığı ve katmanları açısından duvarın, su yalıtım özelliklerinin yeterli olmasının yanında taşıyıcı sistemin de aynı düzeyde yeterli olması gerekmektedir. Bu yönden dış kiriş ve kolonlar ısı köprüsü oluşturmakta ve yoğuşmaya neden olmaktadır.
3.Kiriş Isı Yalıtımlı Duvar
Duvar gövdesi kendisinin ısı yalıtımı açısından yeterli olması durumunda yalnızca taşıyıcı elemanların dış yüzeyine yalıtım uygulamasıyla yetinmek mümkündür. Duvarın kiriş kenarından ısı yalıtımı kadar dışa taşırılmasıyla yapılır. Duvar kaplaması ve taşıyıcı eleman yalıtım malzemesi arasındaki derz üzerinde sıva donatısı kullanılması çatlakların önlenmesi açısından gereklidir.
4.Tam Isı Yalıtımlı Duvar
Isı köprüleri bu çözüm yoluyla tümüyle giderilir. Aynı zamanda duvar kalınlığı azaltılmış ve ısı depolama kapasitesinden yararlanılmış olur. Diğer taraftan kat kullanım alanı artar.
5. Havalandırmalı Duvar
Dış kaplamadan sızan yağış suları ile içeriden oluşan su buharının yoğuşması sonucu oluşan suların uzaklaştırılması, duvar içinde sürekli bir boşluk oluşturularak gerçekleştirilebilir. Duvarın tepesinde ve dibinde bırakılacak aralıklar veya delikler su çıkışını ve hava girişini sağlar. Bu boşluk aynı zamanda sıcak bölgelerde gölgeleme işlevini de yüklenebilir. Isı yalıtımı açısından boşluk içinde bir ısı yalıtım katmanı da bulunmalıdır.
6. Yığma Dış Kaplamalı Duvar
Her kat düzeyinde yatay çelik profiller yardımıyla taşınabilen cephe tuğlası gibi kagir kaplamalar belli aralıklarla plastik veya metal kenetlerle ısı yalıtımının arasından iç duvar örgüsü ile birleştirilebilir. Yine her kattaki en alt ve üst örgü sırasında su boşaltma ve havalandırma amacıyla tuğlalar arasında boş düşey derzler bırakılır.
7. Izgaralı veya Profilli Levha Kaplama Duvar
Taşıyıcı sistem önüne yerleştirilen bir cephe ızgarası üzerine kaplama yapılabilir veya trapez/ondüle levhalar kaplama olarak kullanılabilir. Isı yalıtımı ızgaranın dikme veya kayıtları arasında yer alır. Böylece cephe kalınlığı ile birlikte ağırlığı da yığma kaplamaya göre azalmış olur.
8. Dış Kaplamalı Isı Yalıtımlı Duvar
Önceki çözümlerden farklı olarak burada ısı yalıtımı dış kaplamaya bitişik ve hava boşluğunun dış tarafında bulunur. Sıcak bölgelerde boşluktaki havanın kaplama yoluyla ısınmasını engelleyerek serinlemeyi sağlama amaçlanır.
B. Kolonlar Önü Duvar
Kolonların duvar arasında kalarak ısı köprüsü oluşturmasını önlemek üzere, döşeme kenarı kirişten sonra dışa doğru uzatılarak, duvarlar kolonların önüne yerleştirilebilir. Böylece, yalnızca yatay doğrultuda söz konusu döşeme uzantısının alnı ısı köprüsü durumunda kalır. Buna karşılık duvarlarla geride kalan kolonlar arasında kenetler yardımıyla yanal yükler açısından bağlantı sağlanmalıdır. Ayrıca belli aralıklarla duvarda hareket imkanı sağlayan düşey derzler bırakılmalıdır. Aşağıdaki çözümler ayrıca havalandırmalı olarak da düzenlenebilir.
1. Isı Yalıtımsız Duvar
Isı köprüsünün alanı cephe üzerinde en aza indirgenmiş olması nedeniyle soğuk bölgeler dışında ek yalıtıma ihtiyaç duyulmayabilir.
2. Kenar Isı Yalıtımlı Duvar
Döşeme uzantısının alnına ısı yalıtımı yerleştirilmesiyle tüm ısı köprüleri giderilmiş olur. Duvar, daha önce olduğu gibi ısı yalıtım katmanı kalınlığı kadar döşeme kenarından dışa çekilir.
Tam Isı Yalıtımlı Duvar
Yukarıda açıklanan her iki çözümün birleştirilmesiyle yeni bir çözüm elde edilir. Böylece tam duvar kalınlığı azaltılmış hem de ısı köprüleri ortadan kalkmıştır.
3. Dış Duvarlarda Ortadan Isı Yalıtımı
İki masif yapı kabuğu ve bunların arasında yer alan ısı yalıtım katmanının oluşturduğu çift kabuk dış duvar sistemi “ortadan ısı yalıtımlı dış duvar” olarak adlandırılabilir. Ortadan ısı yalıtımlı dış duvarlar iki değişik şekilde uygulanabilir. Bunlar, birbirinden düşey hareketli bir hava katmanıyla ayrılmış iki masif duvar ve ısı yalıtım tabakasından oluşan çift kabuk dış duvar sistemi (havalandırmalı-Soğuk) ve iki masif duvar ve ısı yalıtım tabakasından oluşan, hava boşluğu içermeyen çift kabuk bir duvar sistemidir (Havalandırmasız-Soğuk).
Her iki sistemde, dış ve iç kabuk aynı veya ayrı masif yapı malzemelerinden örülür veya yapılır. Genellikle beton blok ve briketler, dolu tuğla, pres tuğla, klinker tuğla vb ile doğal taş, beton gibi alışılagelmiş malzemeler kullanılır. İç ve dış kabuk yalnız tuğlalardan oluşturulabilmektedir.

*/?>
binalarda ısı yalıtımının yapılışıbinalardaki ısı yalıtımı nasıl yapılırbinalardaki ısı yalıtımı yapılışıdis duvar sivasi nasil yapilirdış duvar katmanlarıdıstan ısı yalıtımıduvarda ısı yalıtımı nasıl olurDUVARDA MİNERAL SU YALITIMIduvardan suduvardan su çıkışını önlemeduvarın sıcak olması için neler yapılırDUVARLARDA DIŞTAN ISI YALITIMI NASIL YAPILIR?duvarlarda ısı yalıtımı için neler yapılırHAVALANDIRMALI DUVARhavalandırmalı ortadan su yalıtımlı kabuk duvarhemoroit tedavisinde tuğla ısıtmaiç ve dış duvarlarda ne kullanılıriçerden ısı yalıtımı nasıl yapılır videoISI YALITI İKİ DUVAR ARASINA YAPILMASIısı yalıtım yapılışıısı yalıtımı hangi durumlarda kullanılırısı yalıtımı nasıl yapılırısı yalıtımı nasıl yapılır resimliısı yalıtımı nasıl yapılır videoısı yalıtımını nasıl durumlarda kullanılırısı yalıtımlı duvar sıvasıısı yalıtımlı tuğlalarkaplama tuglakenar band yalitim sistemikolonlarin isi yalitimimembran nasil yapiŞtirilirmembran nasıl uygulanırmembran nasıl yapılırmembran su yalıtımı nasıl yapılırmembran uygulama videosumineral sıva yapilişı videosupolistren tuğlapolistren tuğla kaplamapolistren tugla kaplama nasil yapilirpürmüzle mebran nasıl yapıştırılırradyatör ısı yalıtımıRADYOTERLERDE ISI YALITIM LEVHALARI SAĞLIKtaş duvar nasıl örülürTAŞ DUVAR YALITIMI NASIL OLMALItaş duvarda su yalıtım malzemesituğla duvar nasıl örülür

DUVARLARDA DIŞTAN ISI YALITIMI NASIL YAPILIR? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.